top of page

MTQ 48 - Twoja siła i odporność psychiczna.

Jak uniknąć wypalenia zawodowego?

koło.png

Czym jest siła i odporność psychiczna

Odporność psychiczna to cecha osobowości, która odpowiada za naszą efektywność w działaniu, determinuje, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, presją i wszelką zmianą, w jaki sposób reagujemy na wyzwania oraz stres i na ile skutecznie umiemy powrócić do stanu równowagi emocjonalnej po trudnej dla nas zmianie.

 

Odporność psychiczna ma szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie działają w obliczu wyzwań, dużych i często nieprzewidywalnych zmian, lęku, niepewności jutra a co się z tym wiąże są narażeni na odczuwanie stresu i presji.

 

Jest ona uważana za cechę osobowości, uwarunkowaną genetycznie, aczkolwiek możemy ją modyfikować poprzez doświadczenie, zdrowe nawyki i pozytywne wzorce. Siła i odporność psychiczna nie jest stała, stąd możemy ją rozwijać praktycznie w każdym wieku. Ważne by mieć świadomość jakie czynniki mogą ją osłabić a jakie będą ją wzmacniać.

Na podstawie naukowej analizy i wieloletnich badań Doug Stycharczyk i prof. Peter Clough wyodrębnili 4 główne czynniki odporności psychicznej, składające się na Model 4C.

Odporność psychiczna składa się z 4 kluczowych elementów, do których należą:

 1. Kontrola (poczucie wpływu, sprawczość)

 2. Zaangażowanie

 3. Wyzwania

 4. Pewność siebie (wiara we własne umiejętności i swój wpływ na innych).

9e099b7f0a3e4fcb9124183946b57ddb.jpg

Czym charakteryzują się osoby silne i odporne psychicznie?

 • Wyznaczają sobie cele i wytrwale dążą do ich realizacji.

 • Osiągają lepsze wyniki i sukcesy w życiu osobistym i zawodowym.

 • Koncentrują się teraźniejszości i potrafią planować swoją przyszłość.

 • Są skuteczne – nie zrażają się przeszkodami, nie poddają się po porażkach, podejmują kolejne próby poszukując innych rozwiązań.

 • Są otwarte na zmiany, nie mają kłopotu z adaptacją.

 • Są bardziej opanowane i spokojne, skuteczniej radzą sobie ze stresem i emocjami.

 • Wierzą w siebie! W swój potencjał, własne możliwości i kompetencje.

 • Mają poczucie kontroli nad własnym życiem.

 • Prezentują naturalną pewność siebie.

 • Z łatwością nawiązują nowe relacje, dobrze odnajdują się w otoczeniu nieznanych ludzi.

Czym charakteryzują się osoby silne i odporne psychicznie?

Przede wszystkim wykonać rzetelne, naukowo potwierdzone badanie, które ma wartość naukową! To bardzo skuteczna diagnoza, która za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire), daje precyzyjne wyniki oraz skuteczne techniki i rozwiązania, które od razu można zastosować w życiu. Badanie zawiera 48 pytań. Test jest rzetelny i wiarygodny, co potwierdzają liczne badania naukowe. Jego wydawcą jest międzynarodowy lider narzędzi analiz dla biznesu

9c89a6d08dd06568bee6073b9c5388e4.jpg

AQR International.

Dzięki wynikom otrzymujemy informacje potrzebne do opracowania planu, ukierunkowanych działań rozwojowych, co pozwala szybciej osiągnąć zakładane rezultaty.

MTQ48 ma zastosowanie w indywidualnej i grupowej pracy rozwojowej, w rekrutacji oraz coachingu.

Badanie przeprowadzane jest on-line, a wyniki w postaci raportu ze wskazówkami rozwojowymi przedstawiane są podczas spotkania (sesja informacji zwrotnej) przez licencjonowanego Konsultanta Mental Toughness (MTQ48), przeszkolonego w zakresie metodologii narzędzia, stosowania, prawidłowej interpretacji wyników oraz udzielania informacji zwrotnej.

To bardzo rzetelne badanie możliwości człowieka (zarówno zawodowej jak również osobistej) wydobywające ukryty potencjał, zasoby i talenty, wspierające w osiągnięciu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Dla kogo jest to badanie?

Dla każdego jeśli:

 • jest w zmianie, w obliczu trudnej sytuacji i potrzebuje wsparcia,

 • potrzebuje lepiej i skuteczniej zarządzać samym sobą,

 • czuje, że nie wykorzystuje swojego całego potencjału i chce to zmienić,

 • pragnie awansować na wyższe stanowisko lub zmienić dotychczasową pracę,

 • chce wzmocnić się w relacjach z przełożonymi, klientami czy współpracownikami albo partnerami,

 • chce skutecznej i efektywnej zarządzać swoim życiem, radzić sobie z wyzwaniami życiowymi,

 • pragnie budować lepsze relacje osobiste i zawodowe,

 • chce mieć świadomość własnej siły i odporności psychicznej oraz otrzymać wskazówki do dalszej pracy rozwojowej,

 • chce potwierdzić czy potencjalny kandydat do pracy, zmiany stanowiska itp. gotowy jest podjąć się nowych wyzwań...

bottom of page