top of page

Terapia Poznawczo-Behawioralna RTZ -

Racjonalna Terapia Zachowania 

Jest to nurt terapeutyczny wywodzący się z nurtów poznawczo – behawioralnych, który zalicza się to terapii krótkoterminowych a terapeuta stosuje aktywne metody leczenia, ucząc pacjentów jak usuwać zaburzenia.
Terapia RTZ pozwala szybko reagować na praktyczne problemy pacjenta równolegle pomagając krok po kroku rozwiązywać bardziej złożone - i często leżące u podłoża tamtych – problemy osobowościowe.

Terapia TSR Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, Terapeuta w tym nurcie pomaga poradzić sobie z traumą jako pewnym doświadczeniem. Ten rodzaj terapii ma na celu znalezienie ujścia dla emocji oraz uczuć, które towarzyszyły w trakcie traumatycznego zdarzenia. Terapeuta pomaga przywrócić poczucie kontroli i zredukować ogromny wpływ traumy na życie klienta.

Terapeuta koncentruje się przede wszystkim na teraźniejszości i przyszłości pacjenta. Nie ma tutaj, często kojarzonego z psychoterapią „rozgrzebywania przeszłości“. Terapia ma jasno określone cele ( np. poradzenie sobie z lękiem przed wystąpieniami społecznymi, lękiem przed lataniem, atakami paniki, obsesyjnymi myślami, obniżonym nastrojem itp.) i protokoły leczenia. Uczy się również zwiększania tolerancji na frustrację wynikającą z przeszkód w osiąganiu celów.


Obecnie podejście poznawczo – behawioralne jest bardzo popularne ze względu na krótki czas trwania terapii oraz skuteczność potwierdzoną licznymi badaniami. W terapii tej robimy również testy na tzw: schematy. Celem tej metody jest przedstawienie tych cech terapii schematu, które różnią ją od innych terapii z szerokiego pola poznawczo-behawioralnego. W przeciwieństwie do bardziej tradycyjnych podejść TPB, terapia schematu wprost zajmuje się badaniem przyczyn bieżących symptomów, a nie jedynie czynników , które ją podtrzymują. Terapia schematów kładzie duży nacisk, na relację terapeuta-pacjent i tworzenie w jej ramach doświadczeń korygujących emocje, oraz empatyczną konfrontację.


Stawia przed terapeutą jasne cele, mają one pomóc pacjentom zrozumieć ich podstawowe potrzeby emocjonalne i nauczyć jak można je zaspokoić w sposób adaptacyjny.

bottom of page