top of page

Terapia poznawczo-behawioralna RTZ

Kiedy mogę Ci pomóc:

 • masz trudności z zasypianiem;

 • masz problemy ze zdrowiem psychicznym (stany depresyjne, nerwice itp.);

 • masz trudności w utrzymaniu poprawnych relacji w małżeństwie czy związku partnerskim;

 • masz trudności w wychowaniu potomstwa;

 • przeżywasz silny stres spowodowany np. utratą bliskiej osoby, utratą pracy, kryzysem w związku, wypadkiem czy długotrwałą chorobą;

 • jesteś uzależniony lub współuzależniony (alkohol, narkotyki, hazard);

 • doświadczasz zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja);

 • jesteś ofiarą przemocy lub przemocy domowej;

Gdy doświadczasz:

 • ADHD, zaburzeń uwagi w szkole i w pracy;

 • objawów psychosomatycznych;

 • stanów lęku i paniki;

 • niskiego poczucia własnej wartości;

 • problemów emocjonalnych, trudności związanych z obniżonym nastrojem;

 • trudności w utrzymaniu relacji koleżeńskich;

 • lęku przed zmianą np. pracy.

Biała sukienka

Terapia Poznawczo-Behawioralna RTZ -

Racjonalna Terapia Zachowania 

RTZ

Jest to nurt terapeutyczny wywodzący się z nurtów poznawczo – behawioralnych, który zalicza się to terapii krótkoterminowych a terapeuta stosuje aktywne metody leczenia, ucząc pacjentów jak usuwać zaburzenia.
Terapia RTZ pozwala szybko reagować na praktyczne problemy pacjenta równolegle pomagając krok po kroku rozwiązywać bardziej złożone - i często leżące u podłoża tamtych – problemy osobowościowe.

Terapia TSR Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu. Terapeuta w tym nurcie pomaga poradzić sobie z traumą jako pewnym doświadczeniem. Ten rodzaj terapii ma na celu znalezienie ujścia dla emocji oraz uczuć, które towarzyszyły w trakcie traumatycznego zdarzenia. Terapeuta pomaga przywrócić poczucie kontroli i zredukować ogromny wpływ traumy na życie klienta.

Terapeuta koncentruje się przede wszystkim na teraźniejszości i przyszłości pacjenta. Nie ma tutaj, często kojarzonego z psychoterapią „rozgrzebywania przeszłości“. Terapia ma jasno określone cele ( np. poradzenie sobie z lękiem przed wystąpieniami społecznymi, lękiem przed lataniem, atakami paniki, obsesyjnymi myślami, obniżonym nastrojem itp.) i protokoły leczenia. Uczy się również zwiększania tolerancji na frustrację wynikającą z przeszkód w osiąganiu celów.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

TSNR

to jeden z systemów psychoterapeutycznych. Została stworzona w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przez amerykańskich psychologów. Metoda terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) powstała w wyniku krytyki podstawowych założeń terapii tradycyjnej, skupiającej się głównie na problemie do rozwiązania. TSR zwraca uwagę na zagadnienia jak:

1. Indywidualne podejście- tzn. że nie ma uniwersalnych rozwiązań, które można dopasować do każdego przypadku, działania są spersonalizowane do klienta.

2. Szeroka perspektywa- do rozwiązania konkretnego problemu może prowadzić wiele dróg,

dlatego odpowiedzi jest wiele a żadna nie musi być lepsza od pozostałych, dzięki temu można zdecydować się na różne strategie i skupienie się na tych metodach, które działają.

3. Metoda małych kroków- na drodze do rozwiązania problemu liczy się mała zmiana tzn. krok po kroku który przybliża klienta do osiągnięcia właściwego efektu końcowego, zbyt wygórowane oczekiwania mogą zaburzyć postrzeganie postępów w terapii. Dlatego jeżeli dzięki współpracy z terapeutą uda się zainicjować mała zmianę i wypracować sprzyjające okoliczności by klient mógł dalej sam realizować osobiste cele.

4. Zasoby niezbędne do zmiany są w rękach klienta- podejście TSR ma na celu skupienie się na mocnych stronach klienta, eksplorowaniu jego zasobów i siły, która jest niezbędna do walki z problemami; dostrzeżenie posiadanych kompetencji i wykorzystanie informacji zdobytych dzięki doświadczonym trudnościom - ułatwiają określenie i rozwiązywanie problemów przez klienta.

5. Rozwiązanie nie jest ściśle związane z problemem- umożliwia to wyjście poza schemat poszukiwania związku pomiędzy problemem a jego rozwiązaniem; terapia daje szansę na skupienie się na innych aspektach zmiany tzn. na działaniu i przyszłości.

6. Istotą terapii jest przyszłość- w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach najważniejsza jest przyszłość, dostrzeżenie celu, do którego klient zmierza, lepsze poznanie swoich potrzeb   i oczekiwań; podejście TSR podkreśla, że zagłębianie się w przeszłość pochłania zasoby energii i może odbierać nadzieje - dlatego terapeuta wykorzystujący tą metodę sięga do przeszłości jedynie w celu znalezienia wyjątków czyli działań i sytuacji, w których klient skutecznie poradził sobie z trudnościami. 

Zakłada się, że tylko w procesie poszukiwania i aktywizowania dotychczas sprawdzonych rozwiązań można osiągnąć cel terapii.

Testy na odporność psychiczną

Możesz również dodatkowo wykupić test badający Twoją odporność psychiczną na podstawie informacji uzyskanych z wypełnionego przez Ciebie kwestionariusza. 

 

Odporność psychiczna to zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, trudnościami i presją.  Determinuje ona sposób reagowania na stres, jest również głównym czynnikiem umożliwiającym osiąganie szczytowej formy i najlepszych wyników - również dla sportowców.

Test nakreśla wskazówki, odnośnie działań, jakie możesz podjąć w obszarach tego wymagających. Jest to narzędzie pozwalające określić emocjonalne poziomy i miejsce w jakim jesteś, jak również wskazać na ich profilaktykę.


Czerpiąc również z metody Neurolingwistycznego Programowania wg Christina Hall, jako praktyk, pokażę Ci w jaki sposób szybciej i łatwiej będziesz podejmował decyzje i zaczniesz cieszyć się lepszym nastrojem.


Będziesz czerpać również z dialogu mediacyjnego, tzn. z umiejętności zarządzaniem konfliktem - uruchomisz aktywne słuchanie i skuteczne komunikaty.

koło.png
Test
bottom of page