top of page

MEDIACJA

czym jest postępowanie mediacyjne i dlaczego jest tAk opłacalne?

Mediacja jest jednym ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów i konfliktów.

Mediacja może być sądowa (skierowana przez Sąd w trakcie postępowania) lub pozasądowa (przedsądowa).

Mediacja jest procesem dobrowolnym i poufnym, a mediator jest bezstronnym i neutralnym strażnikiem procedury pomagającym 

w swobodnym przepływie informacji pomiędzy stronami postępowania.

Mediacja jest tanim i szybkim sposobem rozwiązywania sporów

i konfliktów, a jej finał ma moc prawną po zatwierdzeniu ugody przez Sąd.

Mediacja jest postępowaniem mającym na celu przedstawienie stanowisk skonfliktowanych stron i znalezienie wspólnego rozwiązania satysfakcjonującego obydwie strony konfliktu, służącemu porozumieniu i złagodzeniu, a nawet zakończeniu sporu poprzez podpisanie ugody.

Mediacja daje możliwość stronom współdecydować o wyniku rozwiązania ich sporu.

Jeżeli chcesz uregulować np:

podziału majątku, sprawy spadkowe, kwestie okołorozwodowe, ustalić kontakty z dzieckiem, alimenty, sporządzić plan wychowawczy, uregulować konflikty biznesowe, ustalić harmonogram spłaty zadłużenia, poprawić relacje z sąsiadami, masz problemy w pracy,

a zależy Ci na poufności, kosztach i czasie...

Jestem mediatorem i specjalizuję się w sprawach:

Rodzinnych

Cywilnych

Gospodarczych

Karnych

Nieletnich

Jeżeli nie wiesz czy Twoja sprawa kwalifikuje się do mediacji, zapraszam do kontaktu.

Jeżeli pragniemy porozumienia z innymi,

musimy sobie zdawać sprawę, że różnimy się

od siebie pod względem sposobu postrzegania

świata i niech ta prawda będzie wskazówką 

przy wszelkich kontaktach z ludźmi.

    

                                            Anthony Robbins

bottom of page